מדע בתנועה

מהי התוכנית "מדע בתנועה"?

 כשמה כן היא.  מטרתנו ב"מדע בתנועה" היא ללמד תלמידים כי המדע הוא לא רשימה של עובדות יבשות, כי אם צורת חשיבה של שאלה ותהייה על העולם שסביבנו.

התוכנית "מדע בתנועה" מכינה את דור המדענים הבא, והיא מפתחת חשיבה ביקורתית על ידי עידוד חקירה דרך השתתפות פעילה בניסויים ובמחקר ששם את התלמיד בראש מעייניו.