תוכניות לימודים בית-ספריות

אנו עובדים בצוותא עם מורים/מורות על מנת לפתח וליישם תוכניות לימודים בית-ספריות התואמות את תוכנית משרד החינוך במדעים.