שיתוף פעולה גלובלי


התוכנית "מדע בתנועה" עוזרת לבתי ספר ישראליים להתקשר עם בתי ספר ברחבי העולם.  יועצים מקצועיים של "מדע בתנועה" יישמו את פרויקט iEARN Daffodil שאותו מרכזת רותי הוצן, בבית הספר "אריאל" ברעננה.  במהלך השבוע האחרון של חודש נובמבר, שתלו תלמידים ברחבי העולם נרקיסים וצבעונים.  בחודשים שלאחר מכן צפו תלמידי "אריאל" בנרקיסים, השוו בין האבחנות שלהם לבין אלה של תלמידים מבתי ספר אחרים ברחבי העולם והסיקו מכך מהם הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על תוצאות הגדילה של הנרקיסים.  

YouTube Video